BIBLIOTEKA GIMNAZJUM
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 18
im. I. J. PADEREWSKIEGO W WARSZAWIE
03-913 Warszawa ul. Angorska 2

Historia

  Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 15 w Warszawie powstała w 1959 roku, wraz z utworzeniem szkoły. Przez lata swego istnienia zmieniała swą lokalizację: początkowo mieściła się na 2 piętrze, potem na parterze, gdzie zajmowała 2 pomieszczenia - jedno przeznaczone na wypożyczalnię, drugie, mieszczące ok. 15-18 czytelników - na czytelnię.

  Księgozbiór biblioteki był ciągle wzbogacany o lektury szkolne, literaturę dziecięcą i młodzieżową oraz literaturę popularnonaukową, chętnie wykorzystywaną przez nauczycieli na zajęciach lekcyjnych.

  W roku 1999 zbiory biblioteki liczyły ok. 17,500 woluminów. W tym samym roku biblioteka otrzymała 2 komputery – 1 do czytelni, z którego chętnie korzystali wszyscy uczniowie naszej szkoły, drugi przeznaczony został do prac biblioteczno-technicznych. Zakupiony został również program biblioteczny SOWA i rozpoczęto proces komputeryzacji.

  W wyniku reformy systemu oświaty w roku 1999 w Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Angorskiej 2 powstało Gimnazjum nr 18. W następnym roku biblioteka otrzymała 2 większe pomieszczenia, które zostały wyremontowane. Biblioteka została też wyposażona w telewizor, odtwarzacz video i 4 komputery dla czytelników.

  25 czerwca 2004 roku zakończyła działalność Szkoła Podstawowa nr 15 i w związku z tym nastąpiła również likwidacja biblioteki. Znaczną część zbiorów przekazano innym bibliotekom szkół podstawowych, część przejęła biblioteka Gimnazjum nr 18. Biblioteka otrzymała nowoczesny wystrój.

Oprac. Barbara Bolesta