Opieka psychologiczno-pedagogiczna


Pokój 108

tel. 022-617-57-24 lub 0662-168-161

W tym pokoju czekają na wszystkich zainteresowanych
psycholog szkolny p. Grażyna Domagała
i pedagog p. Małgorzata Żdan.


W roku szkolnym 2012/2013 pracujemy w godzinach:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
PEDAGOG
Małgorzata
Żdan
10.00 - 16.00 ------ 9.00 - 11.00 10.00 - 15.00 ------
PSYCHOLOG
Grażyna
Domagała
13.15 - 16.15 8.30 - 14.30 12.00 - 15.30 9.30 - 11.30 9.00 - 14.30

Zapraszamy!

Staramy się pomóc w rozwiązywaniu wszelkich trudnych, życiowych problemów, a w szczególności:
- problemów w nauce,
- trudności adaptacyjnych oraz w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami,
- zaburzeń emocjonalnych i nerwicowych, problemów rodzinnych,
- kłopotów materialnych,
- problemów z wyborem dalszej drogi kształcenia,
- i wszystkich innych, których w tej chwili nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
SCHEMAT WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
 

CEL: Integrowanie procesu wychowawczego w relacjach szkoła - dom.


Klasy I
Współpraca z rodzicami w zakresie:
a) Uzyskania informacji o istniejących problemach oraz oczekiwaniach rodziców i uczniów wobec nowej szkoły.
b) Ułatwienia procesu adaptacji uczniów do warunków nowej szkoły.
c) Doboru odpowiednich form pomocy dziecku i rodzinie. Klasy II
Współpraca z rodzicami w zakresie:
a) Doskonalenia umiejętności wychowawczych rodziców, a w tym:
- utrzymywania dobrych relacji z nastoletnim dzieckiem,
- motywowania dziecka do nauki i wysiłku poznawczego,
- wspierania w rozwiązywaniu problemów nastolatków.

Klasy III
Współpraca z rodzicami w zakresie:
a) Rozpoznawania uzdolnień kierunkowych, predyspozycji zawodowych i osobowościowych uczniów.
b) Wyboru odpowiedniej szkoły i dalszego kierunku kształcenia.
c) Umiejętności wspierania rodziny w sytuacji stresu przedegzaminacyjnego.

Klasy I - III
Współpraca z rodzicami w zakresie:
a) Rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych.
b) Doskonalenia umiejętności radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi dzieci.
c) Prawidłowej realizacji obowiązku szkolnego i obowiązków ucznia.
d) Profilaktyki uzależnień.
e) Konsultowania treści programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły oraz programów wychowawczych klas.