Skład Prezydium Rady Rodziców rok szk. 2012/2013


p. Beata Pawełkiewicz - przewodnicząca
p. Jacek Gołoś -z-ca przewodniczącego
p. Grzegorz Murawski - skarbnik
p. Dorota Konieczna -sekretarz


NR KONTA RADY RODZICÓW
Bank Zachodni WBK S.A.
98-1090-1883-0000-0005-0600-1924


Wpłaty zostaną przeznaczone na:
Pomoc materialną szkole:
-wyposażenie apteczek szkolnych
-zakup książek do Biblioteki Szkolnej
-prenumeratę czasopism
-zakup ksiąg i kronik
-zakup strojów sportowych i dla zespołów tanecznych
-nagrody dla uczniów
-organizację dyskotek
-pomoce dydaktyczne
-pomoc materialną dla dzieci z ubogich rodzin
-zakup papieru,tonera oraz konserwację kserokopiarki.


SKŁAD RADY RODZICÓW
w roku szkolnym 2012/2013


1A   p. Michał Karaszewski
1B   p. Grzegorz Murawski
1C   p. Jolanta Ciepielewska
1D   p. Marek Sudak
1E   p. Michał Staszewski
1F   p. Urszula Kołodziejska

2A   p. Sylwia Mischke
2B   p.
2C   p. Barbara Mroz
2D   p. Anna Sadowska
2E   p. Jacek Gołoś

3A   p. Bożena Szraj
3B   p. Magdalena Cianciara
3C   p. Beata Pawełkiewicz
3D   p. Monika Woźniak
3E   p. Monika Kraśniewska
3F   p. Renata Grabowska

Regulamin Rady Rodziców

Pobierz plik w formacie .pdf