Regulamin Samorz±du Uczniowskiego

Pobierz plik w formacie .pdf

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza

Pobierz plik w formacie .pdf

Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego

Pobierz plik w formacie .pdf

Zasady udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Pobierz plik w formacie .pdf

Regulamin stołówki szkolnej

Pobierz plik w formacie .pdf

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego

Pobierz plik w formacie .pdf

Regulamin organizacyjny

Pobierz plik w formacie.pdf

Regulamin szkolny

Pobierz plik w formacie.pdf

Procedury postępowania
na wypadek nieobecno¶ci ucznia w szkole

Pobierz plik w formacie .pdf

Regulamin Rady Pedagogicznej

Pobierz plik w formacie .pdf

Regulamin Rady Rodziców

Pobierz plik w formacie .pdf

Procedury uzyskiwania zwolnień z w-f

Pobierz plik w formacie .pdf


Regulamin ZF¦S

Regulamin od I 2009

Wniosek o pożyczkę

Zapomogi

Tabele ¶wiadczeń socjalnych

Umowa o pożyczkę mieszkaniow±