BIBLIOTEKA GIMNAZJUM
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 18
im. I. J. PADEREWSKIEGO W WARSZAWIE
03-913 Warszawa ul. Angorska 2

ICIM

ICIM w Gimnazjum nr 18

  Od 2006 r. w bibliotece szkolnej naszego gimnazjum działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) dzięki realizacji projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej: "Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych", współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Biblioteka Gimnazjum nr 18 uzyskała we wrześniu 2006r. 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i wielofunkcyjne urządzenie sieciowe wielofunkcyjne (drukarka, skaner) oraz oprogramowanie multimedialne:

EFS Europejski Fundusz Społeczny

  Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy przede wszystkim celom edukacyjnym. Użytkownicy mogą poszukiwać w Internecie lub w encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach i innych zajęciach oraz mogą tworzyć własne dokumenty i prezentacje oraz korzystać z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych.

Czytelnia

  Wyposażenie w sprzęt, taki jak telewizor, odtwarzacz dvd i odtwarzacz wideo sprzyja prezentacji uczniom programów edukacyjnych, obrazujących wprowadzane treści.
Szczegółowe zasady korzystania z ICIM określa regulamin.

Czytelnia

  Po ukończeniu kursu ‘Opiekun szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego’ opiekę nad centrum pełnią nauczyciele bibliotekarze: Barbara Bolesta oraz Krystyna Mędrala.

Komputeryzacja Biblioteki Gimnazjum nr 18

  W 2006 roku nastąpiła intensyfikacja prac nad stworzeniem bazy danych zbiorów bibliotecznych i automatyzacją procesów bibliotecznych w programie SOWA.

  Proces komputeryzacji, znacznie usprawnił działalność informacyjną biblioteki. Umożliwił powstanie dodatkowych źródeł informacji o zbiorach bibliotecznych – utworzone zostały komputerowe katalogi i kartoteki.

Oprac. Barbara Bolesta