BIBLIOTEKA GIMNAZJUM
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 18
im. I. J. PADEREWSKIEGO W WARSZAWIE
03-913 Warszawa ul. Angorska 2

Przydatne informacje

Bibliografia załącznikowa.

 Bibliografia to „uporządkowany spis dokumentów dobranych wg pewnych kryteriów, spełniający określone zadania informacyjne”.
 Pisząc różnego rodzaju prace czy przygotowując prezentacje musimy załączyć bibliografię załącznikową, czyli podać wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje z Internetu itp.), które wykorzystaliśmy przy tworzeniu naszej pracy.
 Bibliografia załącznikowa jest integralną częścią każdej pracy. Należy umieszczać ją na końcu pracy. Opisy powinny być uszeregowane w kolejności alfabetycznej i ponumerowane.

Zasady sporządzania opisów dokumentów są znormalizowane:

 Od 2007 r. wprowadzono obowiązek podawania w opisie nr ISBN (międzynarodowy znormalizowany numer książki) – numer ten zawiera informacje o kraju, wydawcy i o danej książce. Do końca 2006 r. numer ten składał się z 10 znaków a od stycznia 2007 r. wprowadzono 13 znaków.
 Podstawowym źródłem danych dla wydawnictw zwartych (książek) jest karta tytułowa lub jej substytut (wiarygodna kopia). Dla dokumentów elektronicznych dane są przejmowanie z etykiety, okładki, opakowania lub dokumentu towarzyszącego.
 Norma nie precyzuje stosowania znaków interpunkcyjnych – zasadą jest, żeby stosować przyjętą interpunkcję we wszystkich opisach konsekwentnie. Należy stosować jednolite zasady również w doborze elementów opisu, sposobu przedstawiania elementów opisu, stosowania skrótów, wyróżnienia graficznego czy kroju czcionki.

Opis bibliograficzny książki

 Nazwisko i imię autora: Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania: nazwa wydawcy, rok wydania. (Nazwa serii). ISBN – znormalizowany numer książki.
 Elementy zaznaczone pogrubionym drukiem są obowiązkowe.

Przykłady :
 1. Mickiewicz Adam: Ballady i romanse. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1998. ISBN 83-205-4530-7.
 2. Słowacki Juliusz: Balladyna. Wrocław: Siedmioróg, 1995. (Narodowa Biblioteka Lektur Szkolnych). ISBN 83-86685-14-X.
 3. Moczarski Kazimierz: Rozmowy z katem. Wyd. 11. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-11069-4.
Gdy autor nie jest znany lub autorów jest więcej niż 3 opis zaczynamy od tytułu.

Opis bibliograficzny pracy zbiorowej

Przykłady:
 1. Bibliotekarstwo. Pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego. Wyd. 2 uzup. i rozsz. Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1998. ISBN 83-87629-09-X.
 2. Astrid Lindgren - barwy świata dzieciństwa : materiały z sesji literackiej, Gdańsk 7-8 listopada 1996 roku. Red. Maryla Hempowicz. Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, 1998. ISBN 83-902090-9-8.

Opis bibliograficzny rozdziału książki.
Obowiązkowe elementy opisu:

Nazwisko i imię autora rozdziału: Tytuł książki. Wydanie. Rok wydania. ISBN. Tytuł rozdziału, numery stron.

Przykłady:
 1. Kochanowski Jan: Wszystek świat widzę : wiersze wybrane.1995. ISBN 83-85443-85-1. Fraszki, s. 138-152.
 2. Kochanowski Jan: Fraszki. 1993. ISBN 83-85904-38-7. Księgi pierwsze, s.7-[13].

Opis bibliograficzny rozdziału w pracy zbiorowej.
Obowiązkowe elementy opisu:

Nazwisko i imię autora rozdziału: Tytuł rozdziału. W: Tytuł pracy zbiorowej. Rok wydania. ISBN, numery stron.

Przykłady:

 1. Socha Irena.: Pedagogika biblioteczna. W: Bibliotekarstwo. Red. Z. Żmigrodzki. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa 1998. ISBN 83-87629-09-X.
 2. Januszewska Elżbieta: Elementy i okoliczności powstawania lęku wyrażonego w marzeniach na jawie u dzieci. W: Lęk, różnorodność przeżywania. Red. W. Tlokiński, Warszawa 1993, s.76-89. ISBN 83-7017-463-9.
 3. Bisewska Ewa: Samotność i osamotnienie w twórczości Astrid Lindgren .W: Astrid Lindgren - Barwy świata dzieciństwa : materiały z sesji literackiej, Gdańsk 7-8 listopada1996. Red. M. Hemlowicz, Gdańsk 1998.ISBN 83-902090-9-8, s.125-141.

Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma.
Obowiązkowe elementy opisu:

Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma” Rok, numer czasopisma, strony.

Przykłady:

 1. Andrzejewska Jadwiga: Ryba psuje się od głowy...(W sprawie likwidatorskich zapędów wobec bibliotek szkolnych). „Biblioteka w szkole” 1993, nr 9, s. 2.
 2. Howorka Bolesław: Ustawa z mojego złego snu. „Bibliotekarz” 1997, nr 12, s. 6.
 3. Papuzińska Joanna: Astrid domowa. „Guliwer” 2002, nr 2, s. 84-85.

Oprac. Barbara Bolesta